Kontaktné informácie:

Telefón
+421-903 220 824, +421-910 360 889
 
Fax
+421 (33) 544 466 7
 
Poštová adresa
QTB CENTRUM, s.r.o.

Spartakovská 8

917 01 TRNAVA
 
Elektronická pošta
Obecné informácie: office@qtbcentrum.sk