MECHANICKÉ OPRACOVANIE
kovov a príslušné ponúkané technologické vybavenie:


Strojné vybavenie prakticky pokrýva všetky druhy činností mechanického opracovania kovov ( okrem výroby ozubení a brúsenia).

Ide sa o nasledovné operácie:
-frézovanie na CNC frézach
-sústruženie na CNC sústruhoch
-sústruženie na automatoch pre malé rotačné dielce
-vŕtanie a rezanie závitov
-vypaľovanie
-pílenie
-povrchové úpravy