ODLIATKY - kovové materiály odlievané do pieskových foriem
 Hmotnosť odliatku: min. 0,5 kg - max. 50 kg
Materiál:  - Sivá liatina (GG 15, 20, 25, 30)

 

                 - Oceľové materiály: - Uhlikaté
                                       - Nízko a stredne legované
                                        -Vysoko legované