PRESNÉ ODLIATKY - odlievané do keramických foriem


 


Hmotnosť odliatkov: 0,2 - 3,0 kg
Materiál: Uhlikaté ocele, nízko a stredne legované ocele, vysoko legované ocele