TVAROVÉ SÚČIASTKY - výlisky zo spekaných kovov -  sintrované dielce


Tvarové výlisky zo spekaných kovov vyrábaných podľa dodanej
výkresovej dokumentácie

Použité materiály:

Spekané železo:
. C00
. D00
. E00
Spekaná oceľ:
. s obsahom uhlíka (C01, D01)
. s obsahom Cu (C10, D10, E10)
. s obsahom C+Cu (C11, D11)
. s obsahom Cu, Ni, Mo (C30, D30, E30)
. s obsahom P (C35, D35)
. s obsahom P+Cu (C36, D36)
. s obsahom Cu, Ni, Mo und C (C39, D39)

Hmotnosť dielcov: 0,2 - 3,0 kg